Stajyer Ehliyet Nedir?

16.04.2019 21:00

2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinden bir tanesi de aday sürücülük uygulamasına geçilmesi ile ilgilidir.

Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra sürücü belgesi almak isteyenler aday sürücü olacaklardır. 01.01.2016 tarihinden önce alınmış sürücü belgesi olan kişiler aday sürücü olmayacaklardır. Aday sürücülük genel olarak iki yıl sürecek olup sürücü kurslarına kayıt yaptırarak sürücü sertifikasını hak eden kişiler bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürürken verilecek belge geçici bir belge olmadığı gibi belgenin üzerinde aday sürücülükle ilgili herhangi bir ibare de bulunmayacaktır. Ancak kişinin aday olduğu sistemden takip edilecektir. İki yıllık bir süre içerisinde sürücü belgesinin iptaline yönelik herhangi bir kabahat işlenmediği takdirde bu süre sonunda aday sürücülük sona erdirilecek ve verilen sürücü belgesi de yenilenmeyecektir. Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edecektir. Aday sürücünün yanında refakatçi bulunmadan kendi başına araç kullanabilecektir.

01 Ocak 2016 tarihi itibari ile ehliyet alanlar 2 yıl boyunca 75 ceza puanına ulaşırlarsa ehliyetlerine el konulacaktır. 2 yıl için 75 ceza puanı belirlenirken, yıllık 50 ceza puanını dolduranların da ehliyetleri iptal edilecektir.

Aday sürücü aşağıdaki kabahatleri işlediği zaman sürücü belgesi elinden alınacaktır. Bu durumda belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tâbi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.


Aday Sürücülerin Stajyer Ehliyetini Kaybetmeye Sebep Olacak Hatalar:

 1. İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,
 2. İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,
 3. İki yıl boyunca sağa-sola dönüşlerde ve dönel kavşaklarda yayaların, bisiklet kullanıcılarının geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi,
 4. İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi,
 5. İki yıl boyunca emniyet kemerini üç kez takmaması,
 6. İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olması,
 7. Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi,
 8. İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması,
 9. İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.


Stajyer Ehliyetini Kaybetmeye Sebep Olacak Hataların Ceza Puanları

 1. Kırmızı ışıkta geçmek: 20 ceza puanı
 2. Yasaklı yere park etmek: 20 ceza puan
 3. Yaya geçidinde yayalara yol vermemek: 20 ceza puanı
 4. Şerit değiştirirken kuralları ihlal etmek: 20 ceza puanı
 5. Emniyet kemeri takmamak: 15 ceza puanı
 6. Trafikte cep telefonu ile konuşmak: 10 ceza puanı
 7. Hız sınırını aşmak: 10 ceza puanı
 8. Muayene edilmemiş araç kullanmak: 10 ceza puanı


Stajyer sürücü belgesi iptal edilip tekrar almak isteyenlerin, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek olumlu rapor almaları da gerekecektir. İkinci defa iptal olursa, yine aynı hükümler uygulanacaktır.

Sosyal Medya