Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

27.05.2020 17:53


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-10.htm linkinde yayınlanmıştır.Sosyal Medya