Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)

27.05.2020 17:58


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-11.htm linkinde yayınlanmıştır.Sosyal Medya